Privacybeleid

Privacybeleid Garmettech

Garmettech, gevestigd aan Hoge Varenweg 15 3849RG Hierden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Garmettech Hoge Varenweg 15 3849 RG Hierden 0627372226

Joost van Garderen is verantwoordelijk voor de Gegevensbescherming en is bereikbaar via info@garmettech.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Garmettech verkrijgt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze webshop of op andere manieren uw gegevens aan ons verstrekt om zodoende met u in contact te kunnen komen en onze diensten te kunnen aanbieden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

▪ Voor- en achternaam
▪ Geslacht
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer
▪ E-mailadres
▪ Overige persoonsgegevens die u verstrekt door een account op onze website aan te maken, in  b.v. brieven, mails of telefonisch contact.
▪ Locatiegegevens
▪ Gegevens over uw activiteiten op onze website
▪ Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en diensten zijn niet bedoeld voor het verzamelen van gegevens over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter ondoenlijk om de leeftijd van bezoekers te controleren of te controleren of ze misschien toestemming hebben van ouder of voogd. Wij verzoeken ouders dan ook zelf om de online activiteiten van hun kinderen te controleren, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als u het idee heeft dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over of van een minderjarige, neem dan contact op via info@garmettech.nl, dan gaan wij die info z.s.m. verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Garmettech verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

▪ Het afhandelen van uw betaling.
▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is i.v.m. leveringen of diensten.
▪ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
▪ Om goederen en diensten bij u af te leveren.
▪ Garmettech zal ook wettelijk verplichte persoonsgegevens verwerken voor b.v. de belastingdienst

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Garmettech bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de taken waar ze voor bedoeld zijn.

Daarnaast hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van
persoonsgegevens:

Categorie Tijd* Reden
Voor- en achternaam 5 jaar Om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen.
Geslacht 5 jaar Om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen.
Adresgegeven 5 jaar Om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen.
Telefoonnummer 5 jaar Om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen.
E-mailadres 5 jaar Om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen.
Overige persoonsgegevens die u actief
verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch
5 jaar Om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen.
Locatiegegevens 2 jaar Om onze website te
optimaliseren voor uw gebruik.
Gegevens over uw activiteiten op onze website 2 jaar Om onze website te
optimaliseren voor uw gebruik.
Internetbrowser en apparaat type 2 jaar Om onze website te
optimaliseren voor uw gebruik.

* De bewaartermijn is te allen tijde door u te wijzigen middels het sturen van een mail naar
info@garmettech.nl. Wij verzoeken u zelf aan te geven voor welke bewaartermijn u toestemming
geeft, of om geheel uit ons systeem verwijderd te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Garmettech verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Garmettech gebruikt functionele-, analytische- en trackingcookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone. Garmettech gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we
cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties
kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Garmettech en heeft u het recht op gegevensoverdraging. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@garmettech.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken.

Garmettech wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Garmettech neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@garmettech.nl.